Statistika registrací lehkých nákladních automobilů v kategorii od 3,5 t do 5 t v letech 2017, 2018

Statistika registrací lehkých nákladních automobilů v kategorii od 3,5 t do 5 t v letech 2017, 2018 a 2019
Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel Vám tímto v příloze poskytuji požadované informace. Poskytovaná data plně neodpovídají všem Vašim požadavkům, neboť z údajů evidovaných v souladu s příslušnými právními předpisy v registru silničních vozidel nelze některé z Vámi požadovaných informací vygenerovat, nicméně i tak doufám, že pro Vás budou přiložené informace přínosné.
 
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).
 
 
 

Položek celkem: 0