Statistiky nádražních bytů

Statistiky nádražních bytů
08.03.2021 15:15:45Poskytnuté informace

Ministerstvo dopravy održelo následující sdělení a žádost, cit.:


 „V tiskové zprávě Správy železnic ze dne 15. 1. 2021 se uvádí: ,Správa železnic bude i v letošním roce intenzivně pokračovat v obnově nádražních budov po celé republice. Zrekonstruovat nebo opravit chce celkem 114 objektů, které získají moderní odbavovací prostory, bezbariérové přístupy a stanou se tak příjemnějším a pohodlnějším místem pro tamní cestující i zaměstnance. Finanční náklady, které budou do těchto plánovaných stavebních akcí vynaloženy, dosáhnou částky 1,75 miliardy korun.̕ 

Žadatel požádal o zodpovězení těchto otázek: 


1. Kolik ze 114 objektů má dnes nádražní byty? 
2. Kolik ze 114 objektů bude mít nádražní byty po dokončení rekonstrukce? 
3. Jaká částka ze 1,75 miliardy korun představuje náklady na demoliční práce? 4. Kolik nádražních bytů je v České republice v současnosti? 5. Kolik nádražních bytů bude v České republice zlikvidováno demolicí v letech 2021 a 2022? 6. Jaké náklady si vyžádají demolice bytového fondu na nádražích v letech 2021 a 2022?“

Informace byla poskytnuta dne 8. března 2021. Níže uvádíme odpovědi k dotazům:


1. „Kolik ze 114 objektů má dnes nádražní byty?“

V 88 z uvedených 114 objektů jsou byty. Komplexní rekonstrukce bude v roce 2021 probíhat u 42 objektů, 30 z nich obsahuje byty. Ve 14 z nich není ani jeden byt obsazen. Nádražní byty byly Správou železnic, státní organizací, převzaty v roce 2016 v rámci koupě části závodu od ČD, a. s., většinou ve velmi špatném a často i neobyvatelném stavu. Reálně tak v objektech osobních nádraží sice byty jsou, ale jsou neobsazené z důvodu, že jejich stav neumožňuje využití a není o ně zájem.

2. „Kolik ze 114 objektů bude mít nádražní byty po dokončení rekonstrukce?“

V 73 z uvedených 114 objektů budou byty i po provedení stavebních úprav budov.

3. „Jaká částka z 1,75 miliardy korun představuje náklady na demoliční práce?“

Na demolice již nevyužívaných provozních objektů je z uvedené částky aktuálně předpokládáno samostatně vynaložit přibližně 20 mil. Kč. Demolice každého objektu je posuzována individuálně. V případě nepotřebných a převoditelných objektů je preferován prodej/převod před demolicí, a to v souladu s Koncepcí při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží.

4. „Kolik nádražních bytů je v České republice v současnosti?“

Aktuálně evidujeme v objektech ve správě Správy železnic, s. o. 3 558 bytů

5. „Kolik nádražních bytů bude v České republice zlikvidováno demolicí v letech 2021 a 2022?“

Vzhledem ke stavu přípravy některých staveb nelze zatím přesně určit přesný počet bytů, který bude zrušen v roce 2022. Během roku 2021 se předpokládá redukce počtu bytů provozovaných Správou železnic, státní organizací o 52.

6. „Jaké náklady si vyžádají demolice bytového fondu na nádražích v letech 2021 a 2022?“

Samostatně realizované demolice bytů nejsou prováděny. V rámci prováděných a připravovaných stavebních úprav nádražních budov osobních nádraží nejsou náklady na demolice bytů evidovány samostatně.

Zpět na výpis článků