Statistiky v komerční autobusové dopravě za roky 2006 - 2011

Statistiky v komerční autobusové dopravě za roky 2006 - 2011
18.09.2021 12:54:02Poskytnuté informace

Žádost:

Dne 27. 8. 2021 požádal žadatel o následující informace, cit.:

„1) Formuláře Dop (MD) 2-04 včetně Metodických pokynů ke zpracování daného formuláře, a to za roky 2006 – 2011

2) Informace, zda Formuláře Dop (MD) 2-04 a Metodické pokyny ke zpracování byly v letech 2006 – 2011 vždy jednotné pro autobusové dopravce provozující silniční linkovou dopravu jak komerční, tak ve veřejném zájmu.

3) Statistická data - Ekonomické ukazatele dopravců ve vnitrostátní linkové autobusové dopravě komerční (nikoli ve veřejném zájmu) za roky 2006 – 2011 vztažené na 1 km [tj. přepočet souhrnu statistiky Dop (MD) 2-04 za roky 2006 – 2011 na km pro komerční autobusové vnitrostátní linky]“

Odpověď:

Ad 1) V příloze tohoto emailu Vám posíláme požadované materiály, celkem 12 dokumentů (6 formulářů – za každý rok jeden; 6 metodických pokynů – za každý rok jedny).

Ad 2) Formulář statistického výkazu byl jednotný jak pro dopravce na komerční bázi, tak v závazku veřejné služby.

Ad 3) Tyto statistiky jsou zveřejněny na našem webu. V souladu s § 6 InfZ Vás odkazujeme na tyto zveřejněné podklady. odkaz zde

Informace byla poskytnuta 3. 9. 2021

 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků