Statistiky za rok 2018

Statistiky za rok 2018
Statistiky za rok 2018
 
Žádost:
Po Ministerstvu dopravy požaduje žadatel poskytnout  „statistiky individuální automobilové přepravy osob za rok 2018, konkrétně celkový počet cestujících a celkový přepravní výkon v osobokilometrech.“
 
 
Odpověď:
Na základě vyjádření věcně příslušného Odboru strategie bylo žadateli sděleno, že na Ministerstvu dopravy  tato informace za rok 2018 ještě není k dispozici, jako každoročně bude publikována v Ročence dopravy 2018 na webu Ministerstva dopravy koncem července 2019 (viz: https://www.mdcr.cz/Statistiky, odkaz ročenky, nebo přímo na https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm)
 
Informace byla poskytnuta 27. 05. 2019

Položek celkem: 0