Stav podnětu na přezkumné řízení

Stav podnětu na přezkumné řízení
10.10.2022 10:18:56Poskytnuté informace
Stav podnětu na přezkumné řízení
 
Žádost:
„a) jak bylo naloženo s podnětem k zahájení přezkumného řízení, dle podání žadatele ze dne 09. 08. 2022? (týkající se rozhodnutí vydaných Městským úřadem Velké Meziříčí a Krajským úřadem pro kraj Vysočina)
„b) bylo zahájeno přezkumné řízení? (či více přezkumných řízení)“
c) v případě, že přezkumné (přezkumná) řízení bylo (byla) zahájena, žádám o poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí či písemností o zahájení přezkumného (přezkumných) řízení“
 
Odpověď:
Na základě vyjádření věcně příslušného Odboru agend řidičů Vám k Vašim dotazům souhrnně sdělujeme, že tento podnět byl postoupen příslušnému Krajskému úřadu.
Z toho vyplývá, že s dotazy b) a c) je třeba obrátit se přímo na Krajský úřad kraje Vysočina, neboť o dalších krocích a úkonech v této věci již ministerstvo nemá další informace. (Tato část odpovědí již nespadá do působnosti ministerstva.)
O předání podnětu na KÚ Vysočina jste byla již dříve informována ze strany ministerstva jako zástupkyně podatele.
 
Informace byla poskytnuta 27.09.2022
 
 

Zpět na výpis článků