Stavební povolení pro úsek dálnice D0 v úseku od Slivence kolem Řeporyjí

Stavební povolení pro úsek dálnice D0 v úseku od Slivence kolem Řeporyjí
15.10.2021 12:38:44Poskytnuté informace

Žádost:

Dne 1. 10. 2021 pořádal žadatel o následující informace, cit:

„…zda již bylo zahájeno územní řízení či řízení o vydání stavebního povolení pro úsek dálnice D0 v úseku od Slivence kolem Řeporyjí, případně kdy se takové řízení očekává.“

Odpověď:

Na předmětném úseku dálnice D0 „od Slivence kolem Řeporyjí“ je aktuálně naším ministerstvem vedeno společné územní a stavební řízení pro stavbu „D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 – 16,100 vpravo a vlevo, včetně prodloužení připojovacího pruhu v km 16,28 – 18,44 vpravo“, které je v tuto chvíli přerušeno (stavebník byl vyzván k doplnění chybějících podkladů). Žádné další společné územní a stavební řízení, příp. samostatné stavební řízení na předmětném úseku nevedeme. O případném územním řízení na předmětném úseku dálnice D0 nemáme informace, neboť ve stupni samostatného územního řízení nejsme příslušným stavebním úřadem.

Informace byla poskytnuta 5. 10. 2021

 


Zpět na výpis článků