Studie D – O - L

Studie D – O - L
Studie D – O - L
 
 Žadatel požádal Ministerstvo dopravy  o“ zaslání Studie k vodnímu koridoru Dunaj-Odra-Labe skrze některé z volně dostupných datových uložišť“.
 
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru strategie poskytuje žadateli požadovanou studii prostřednictvím odkazu: https://swecogroupmy.
sharepoint.com/:f:/g/personal/martin_pavel_sweco_cz/EqrlPe7887BGmrEhfO0TDxcBYV5dpv
2E2MEiu6dFCoKkFA?e=gECjoW
 
Tento odkaz by měl být dlouhodobě funkční. Zároveň je již vložen i do tiskové zprávy ministerstva o koridoru.
 
Informace byla poskytnuta 26. 06. 2019

Položek celkem: 0