Studie proveditelnosti VRT Praha - Drážďany

Studie proveditelnosti VRT Praha - Drážďany
25.01.2021 15:16:26Poskytnuté informace

Tazatel požádal o zaslání následujících informací, cit.:

"1) Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Drážďany schválená Centrální komisí Ministerstva dopravy 22. prosince 2020.
2) Protokol z jednání komise 22. 12. 2020 v této věci.“

Odpověď:

K bodu 1) uvádíme, že studie proveditelnosti je zveřejněna na webových stránkách Správy železnic (spravazeleznic.cz) v sekci o nás » poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. » archiv poskytnutých informací. Využít můžete následující odkaz: studie proveditelnosti. Na odkazovaném dokumentu je popsán postup pro přihlášení do datového uložiště, kde je studie k dispozici.

K bodu 2) byl žadateli zaslán požadovaný dokument.


Zpět na výpis článků