Studie proveditelnosti nového železničního spojení (Praha - Drážďany) předložené CK MD v roce 2020

Studie proveditelnosti nového železničního spojení (Praha - Drážďany) předložené CK MD v roce 2020
02.11.2021 13:13:38Poskytnuté informace

žádost:

Žadatel požádal o následující informace, cit.:
"1) veškeré dokumentace předložené Správou železnic v rámci zpracování "Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany" ke schválení na tzv. Centrální komisi povinného subjektu, a to a) v roce 2020, v měsíci září nebo říjnu, b) v roce 2020, v měsíci prosinci. c) případně jindy v roce 2020.

2) zápis z příslušných jednání Centrální komise."

odpověď

Informace byla žadateli poskytnuta v plném rozsahu. Vzhledem k objemnosti dat, v souladu s § 5 odst. 3 InfZ, zveřejňuje Ministerstvo dopravy pouze tuto doprovodnou informaci.


Zpět na výpis článků