Subjekty, kterým se poskytují data z registru vozidel, funkce mýtných bran

Subjekty, kterým se poskytují data z registru vozidel, funkce mýtných bran
16.03.2021 15:16:29Poskytnuté informace

Žadatel požádal o následující informace, cit.:


„1. Webová stránka rixo.cz disponuje registrem SPZ, kde mají každou značku přiřazenu k technickým specifikacím vozidla (typ, značka, datum uvedení do provozu, barva, atd.). Chci vás požádat o informaci, zda tyto údaje poskytuje MDČR v nějaké veřejné či neveřejné databázi a kterým subjektům.
2. Mýtné brány jsou vybaveny mnoha senzory, můžete mi prosím specifikovat, o jaký typ senzorů jde a jaké informace (a v jakém rozlišení/kvalitě) tyto senzory shromažďují, resp. jak dlouho a kde jsou uchovávány?“

odpověď:


K bodu 1. uvádíme, že Ministerstvo dopravy poskytuje údaje z registru silničních vozidel České kanceláři pojistitelů, a to na základě ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Strukturu předávaných dat předepisuje § 15 odst. 12 zmíněného zákona. Registr silničních vozidel, ani Ministerstvo dopravy, které je dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na silničních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, správcem tohoto registru, neposkytuje žádná data provozovatelům žádných webových stránek, např. www.rixo.cz, protože k tomu není oprávněno žádným zákonem.
Poskytování údajů z registru silničních vozidel dalším subjektům je upraveno § 5 zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na silničních komunikacích

K bodu 2 uvádíme, že „mýtné brány“ v současné době slouží primárně ke kontrolním činnostem systému elektronického mýtného a Elektronického systému časového zpoplatnění.

Požadované informace v bodě 2 tedy nespadají do působnosti Ministerstva dopravy, ale vztahují se
k působnosti ŘSD nebo CENDIS, resp. SFDI, což jsou dle § 2 InfZ samostatné povinné subjekty pro vyřizování žádostí dle InfZ. Na základě uvedených skutečností Ministerstvo dopravy podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, shora definovanou žádost o poskytnutí informací v bodě 2 bez dalšího odložilo.

 


Zpět na výpis článků