Technická způsobilost stroje - postřikovač

Technická způsobilost stroje - postřikovač
Technická způsobilost stroje - postřikovač
 
Žádost:
zda Ministerstvo dopravy jako příslušný orgán schvalovalo technickou způsobilost stroje:
Postřikovač:
výrobce: KRUKOWIAK
typ: APOLLO 1500/16H
A pokud ano, tak pod jakým číslem bylo rozhodnutí vydáno? Případně prosím o sdělení, zda řízení bylo zahájeno a dosud neskončilo?“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel, oddělení schvalování vozidel a jejich kontroly v provozu sděluje,  že po  prověření platných databází schválených vozidel bylo zjištěno, že od doby, kdy byla zaslána minulá odpověď v této věci, nedošlo k žádným změnám, tedy, že ke dni podání žádosti se v platných databázích schválených vozidel nenachází žádná informace týkající se schválení technické způsobilosti stroje s uvedenou specifikací. Rovněž není evidováno v rámci systému spisové služby podání žádosti v uvedené věci.
 
Informace byla poskytnuta 8. 4. 2020
 
 

Položek celkem: 0