Testové otázky

Testové otázky
18.04.2023 9:14:22Poskytnuté informace
Žádost:
„poskytnutí souborů všech testových otázek v současné době používaných při testování žadatelů o řidičské oprávnění všech skupin vozidel, a to ve strojově zpracovatelném formátu.“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy prověřilo Vaší žádost a konstatuje následující.

Povinný subjekt není v souladu s InfZ povinen měnit formát nebo jazyk informace, kterou disponuje.
Ministerstvo dopravy disponuje otázkami z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy toliko ve formátu pdf. Tento soubor otázek Ministerstvo dopravy podle § 40 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změnách některých zákonů vydává ve Věstníku dopravy.

Aktuální Věstník dopravy obsahující všechny požadované informace naleznete na webu http://etesty2.mdcr.cz/vestnik

Informace byla poskytnuta 8.3. 2023
 

Zpět na výpis článků