Typ karoserie přívěsného vozíku „valník“ a náležitosti jeho konstrukce

Typ karoserie přívěsného vozíku „valník“ a náležitosti jeho konstrukce
08.11.2019 13:22:24Poskytnuté informace
Typ karoserie přívěsného vozíku „valník“ a náležitosti jeho konstrukce
 
Žádost:
„1) Jakým způsobem, případně kterým právním předpisem či závaznou normou je definován typ karoserie přívěsného vozíku „valník“ a náležitosti jeho konstrukce?
2) Jakým způsobem postupovat v případě nesprávně uvedených údajů Části II Osvědčení o registraci vozidla (tzv. „velký technický průkaz“)?“
 
Dále žadatel uvedl zpřesnění a smysl svého dotazu, a požádal zároveň i o jiné případné informace nad rámec InfZ, které by mu pomohly s řešením uvedeného problému.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel sděluje následující.
 
Ad1) V současné době jsou dány předpisy pro konstrukci silničních vozidel (i přívěsů) mezinárodně platnou legislativou, a to konkrétně směrnicí 2007/46/ES, která obsahuje i definice. Nicméně vzhledem k faktům, které jsou uvedeny ve vysvětlení (výroba v sedmdesátých letech 20. století), je třeba posuzovat situaci podle požadavků v době uvedení do provozu. Valníková karoserie však vždy v minulosti byla vnímána jako provedení s rovnou, celistvou ložnou plochou ohraničenou bočnicemi, a to pevnými či sklopnými (či kombinací) s možností doplnění konstrukcí s plachtou (není podmínkou, ale možností).
 
Ad 2) Kompetentním orgánem pro změnu či opravu údajů v technickém průkazu vozidla (Osvědčení o registraci část II) je Úřad obce s rozšířenou působností (ORP), odbor dopravně správních agend tj. ta část úřadu zabývající se registrací vozidel. V  příloze zasíláme seznam ORP, který též naleznete na stránkách Ministerstva dopravy vod www.mdcr.cz/orp
 

 
Informace byla poskytnuta 5. 11. 2019


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků