UCL – správní řízení

UCL – správní řízení
UCL – správní řízení

Žadatel požadoval poskytnutí informací vztahujících se k správnímu řízení vedenému Odborem civilního řízení.
Dne 08. 07. 2019 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
 

Položek celkem: 0