Účelové dotace ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby…..

Účelové dotace ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby…..
Účelové dotace ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby…..
 
Žadatel požádal o poskytnutí informací vztahujících se k poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě, a to pro Kraj Vysočina a Jihočeský kraj  za dobu od r. 2009 do r. 2019 včetně.

Ministerstvo dopravy žadateli na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru veřejné dopravy žadateli informace poskytlo dne 24. 06. 2019

V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Ministerstvo dopravy zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o velký objem dat) 

Položek celkem: 0