Údaje v lodním registru

Údaje v lodním registru
Žádost:
-     kolik je v lodním registru vedeném Ministerstvem dopravy ČR zapsáno lodí s délkou trupu přes 24 m?
-     kolik z nich bylo zapsáno v roce 2019 a kolik v roce 2020?
-     kolik je v lodním registru vedeném Ministerstvem dopravy ČR zapsáno námořních obchodních lodí?
-           pokud žádná, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zápisu výmazu poslední registrované obchodní lodi?
 
Odpověď:
  • V námořním rejstříku České republiky není ke dni vyřizování Vaší žádosti zapsané žádné námořní plavidlo (námořní jachta/námořní obchodní loď) s délkou trupu nad 24 m;
  • v roce 2019 a v roce 2020 (ke dni vyřizování žádosti) nebylo do námořního rejstříku České republiky zapsáno žádné plavidlo (námořní jachta/námořní obchodní loď) s délkou trupu nad 24 m;
  • ke dni vyřizování Vaší žádosti není v námořním rejstříku České republiky zapsána žádná námořní obchodní loď;
  • poslední námořní obchodní loď, která byla zapsána v námořním rejstříku České republiky, byla vymazána ke dni 23. 10. 2010.
 
 
 

Položek celkem: 0