Udělení akreditace dopravního psychologa

Udělení akreditace dopravního psychologa
01.03.2021 14:13:13Poskytnuté informace

žádost:

dne 28. 01. 2021 požádal žadatel o následující informace, cit.:

"I. na základě jakých dokladů byla [I. W.] vydána akreditace dopravního psychologa pod č. j. 261/2012 ze dne 23. 10. 2012, zejména, čím bylo doloženo vzdělání dle § 87a odst. 5 zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

II. jakým způsobem bylo doloženo splnění podmínek uvedených v § 18a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů č. 31/2001 Sb., v platném znění (dále jen „vyhláška č. 31/2001 Sb.“) pro prostory uvedené v seznamu schválených provozoven (např. nájemní smlouvy, plánky prostor, fotodokumentace atp.) a rovněž v jakém časovém období (od kdy do kdy) byly příslušné provozovny Ministerstvem dopravy ČR schváleny. Jedná se o následující provozovny:

- Jílovišťská 571, 155 31 Praha 5;
- Budějovická 1008, 252 42 Jesenice;
- Třebízského 166/11, 274 01 Slaný;
- Brechtova 778/951, Haje, 149 00 Praha 4;
- Zděbradská 74, Říčany – Jažlovice, 251 01 Praha – východ;
- Václavské náměstí 21, 110 00 Praha1;
- Krakovská 1695/21, 110 00, Praha 1 - Nové Město

III. jakým způsobem bylo doloženo splnění podmínek uvedených v § 18a odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 31/2001 Sb. pro všechny v předchozím bodě uvedené provozovny.“

 

odpověď:

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů, v souladu s ustanovením § 87a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, udělilo [I. W.], akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření č. j.: 261/2012-160-OST/3, podle § 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. dne 23. 10. 2012.

Období schválených pracovišť k udělené akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření uvádíme níže.

Institut řízení lidských zdrojů, s.r.o., Jílovišťská 571, 155 31 Praha 5; 02. 11. 2012 - dosud
Budějovická 1008, 252 42 Jesenice; 28. 02. 2017 - dosud
Třebízského 166/11, 274 01 Slaný; 19. 01. 2018 - dosud
Brechtova 778/951, Haje, 149 00 Praha 4; 19. 02. 2020 - dosud
Zděbradská 74, Říčany – Jažlovice, 251 01 Praha - východ; 07. 02. 2020 - dosud
Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1; 01. 10. 2020 - dosud
Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 – Nové Město; 28. 02. 2017 - 16. 10. 2020

Zbylé dotazy byly vyhodnoceny dle svého skutečného obsahu jako žádost o nahlížení do spisu. Postupováno tak bude podle speciální právní úpravy poskytování informací - správního řádu (§ 2 odst. 3 InfZ).

Informace byla poskytnuta dne 15. 2. 2021Zpět na výpis článků