Umisťování silničních směrových sloupků; norma; kdo umísťuje?

Umisťování silničních směrových sloupků; norma; kdo umísťuje?
27.08.2021 14:01:46Poskytnuté informace

žádost:

dne 5. 8. 2021 požádal  požádal o následující informace, cit.:

„Chtěl bych se zeptat, kdo rozhoduje a popřípadě schvaluje rozmístění plastových silničních sloupku a zda existuje norma, jak daleko od sebe musí být rozmístění. Pokud existuje norma tak zda platí na silnice všech tříd stejně.“

odpověď:

K  dotazu uvádíme, že podmínky použití silničních směrových sloupů jsou upraveny vyhláškou č. 249/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dále v technických podmínkách č. 58 „Směrové sloupky a odrazky - Zásady pro používání“ (dále jen „TP“). Zde je uvedeno rozdělení směrových sloupků podle funkce a použití na čtyři druhy: vymezení volné šířky pozemní komunikace (bílá barva); upozornění na možnost častého výskytu náledí (modrá barva); upozornění na zaústění účelové komunikace (červená barva) a pro oddělení jízdních pruhů (obvykle zelená barva – tzv. baliseta).

Baliseta je v tomto předpisu určena pro oddělení jízdních pruhů na pozemní komunikaci, nebo oddělení cyklistického provozu. TP jsou jediným předpisem, který shrnuje požadavky na balisety. Určuje jejich výšku (700 – 1000 mm) a požadavky na pohledovou šířku, která se pohybuje mezi 150 – 220 mm. Jedná se o dopravní zařízení instalované za účelem navádění účastníků silničního provozu a upozorňování na mimořádné nebezpečí. Pružná baliseta je schopná odolávat deformacím při nárazu nebo přejetí kolem vozidla. V těchto TP je také jasně vyjmenované v jakých situacích se zelené sloupky používají.

Balisety je možné umístit na komunikaci na základě stanovení místní úpravy provozu. V případě dálnic je pro toto stanovení příslušné ministerstvo dopravy, pro silnice první třídy je to krajský úřad a pro silnice druhé a třetí třídy a místní komunikace je to obecní úřad obce s rozšířenou působností.

TP 58 jsou dostupné např. na následujícím odkazu zde. Ve smyslu § 6 odst. 1 InfZ se jedná o zveřejněnou informaci, na jejíž obsah se odkazujeme.

Informace byla poskytnuta 12. 8. 2021


Zpět na výpis článků