Určení největší povolené hmotnosti jízdní soupravy

Určení největší povolené hmotnosti jízdní soupravy

Žádost:

Kde lze najít vymezení pojmu "největší povolená hmotnost jízdní soupravy" (č. zákona a §), případně o vysvětlení, co tento pojem znamená a jak lze největší povolenou hmotnost jízdní soupravy zjistit, určit, či vypočítat?

 

Odpověď:

Vymezení základních pojmů včetně toho, na který se ptáte, se nalézá v ustanovení § 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

  V ustanovení § 4 odst. 3 písm. j) části druhé zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“), je uvedeno, že v registru silničních vozidel se dále u silničního vozidla uvádí druh spojovacího zařízení, největší technicky přípustná hmotnost naloženého přípojného vozidla, největší povolená hmotnost přípojného vozidla, největší technicky přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy a největší povolená hmotnost soupravy, a dále v písm. i) téhož ustanovení se praví, že v registru silničních vozidel se dále u silničního vozidla uvádí největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní hmotnost silničního motorového vozidla a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu a největší povolená hmotnost na nápravu.

 

  V ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. je uvedeno, že obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel žadateli vydá osvědčení o registraci silničního vozidla.

 

  Z uvedeného vyplývá, že údaj o největší povolené hmotnosti jízdní soupravy lze nalézt v osvědčení o registraci silničního vozidla.

Položek celkem: 0