Usnesení

Usnesení
18.04.2023 9:23:01Poskytnuté informace
Žádost:
„kdy rozhodne Ministerstvo dopravy o mém odvolání ve věci řízení žádosti zápisu změny vlastníka podle přílohy – priloha_1132512873_0_11586_2Usnesení o postoupení žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu.pdf.
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady
nákladů, budou-li účtovány.“

Odpověď:
Informace byla poskytnuta 23. 3. 2023. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje Ministerstvo dopravy pouze tuto doprovodnou informaci.

Zpět na výpis článků