VALUE ADDED s.r.o. – zakázky a finanční plnění

VALUE ADDED s.r.o. – zakázky a finanční plnění
VALUE ADDED s.r.o. – zakázky a finanční plnění
 
 
Žádost:
„jaké zakázky a jaké finanční plnění měly z rezortu Vašeho úřadu tyto společnosti:
VALUE ADDED s.r.o.
později VALUE ADDED a.s.
popř. VALUE ADDED znalecká
nebo VALUE ADDED Czech
a to za období od 1.1.2000 do 31.12.2018.
Bude postačovat vždy společnost a název zakázky + celkové plnění v každém předmětném roce.“
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a na základě podkladů věcně příslušného Odboru financí a ekonomiky žadateli  sděluje, že za období 2000 – 2018 neeviduje žádnou fakturu vystavenou firmou VALUE ADDED.
 
Informace byla poskytnuta 18. 3. 2019
 

Položek celkem: 0