VRT Praha- Drážďany

VRT Praha- Drážďany
VRT Praha- Drážďany
 
Žadatel požádal o poskytnutí:
 1. Studie proveditelnosti na plánované trasy VRT Praha - Drážďany,
2. Zápisu ze zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy, kde bylo rozhodnuto o schválení  vedení 1. etapy (Praha - Litoměřice),
3. Geologické podklady, ze kterých vyplývá nevhodnost původní trasy vedení VRT, která je vyznačená v ZUR Ústeckého kraje.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo a žadateli sdělilo, že předmětná studie proveditelnosti měla být původně předložena Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále „CK MD“) do konce roku 2019. Termín předložení byl však na základě žádosti Správy železnic změněn až na období do 30. 6. 2020.  Dosud na žádném z uskutečněných jednání CK MD tedy vedení trasy vysokorychlostní trati Praha – Litoměřice – Drážďany nebylo projednáváno a zápis ze zasedání požadovaný v bodě 2 (Zápis ze zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy, kde bylo rozhodnuto o schválení     vedení 1. etapy (Praha - Litoměřice),tak nebyl dosud pořízen.
 
K bodu 1 a 3 žádosti Ministerstvo žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odložilo, neboť požadovanou informací nedisponuje. Zadavatelem požadované studie, která dosud není dokončena, je totiž Správa železnic (dále „SŽ“), která má ve své působnosti přípravu staveb na železnici. Stejně tak i požadované geologické podklady jsou výsledkem činnosti této organizace. Ministerstvo proto doporučuje žadateli  obrátit se o tyto informace přímo na SŽ, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, která je z hlediska InfZ samostatným povinným subjektem.  https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/poskytovani-informaci-podle-zakona-1061999-sb/postup-pri-podani-zadosti-o-informace-dle-z-1061999-sb?inheritRedirect=true
 
 
Informace byla poskytnuta 11. 6. 2020

Položek celkem: 0