Věcné břemeno pro ŘSD

Věcné břemeno pro ŘSD
25.03.2021 9:18:35Poskytnuté informace
Věcné břemeno pro ŘSD
 
Žádost:
 
Žadatel požádal o informace k textu smlouvy,  kterým bylo zřízeno věcné břemeno k parcele XXXX (Kat. území: 785741 Vražkov) ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy po prověření žádosti prostřednictvím věcně příslušných útvarů ministerstva,  včetně hledání v archivu, sdělilo  žadateli k požadavku o informace k textu výše uvedené smlouvy následující. Ministerstvo nemá informace o tom, že by k pozemkům pod silničními komunikacemi někdy v minulosti věcné břemeno samo zřizovalo. Ministerstvo zároveň nedisponuje dokumentem zakládajícím podnět k zápisu věcného břemene u předmětného pozemku.
 
Nelze však vyloučit, že by požadovanou informací mohl disponovat příslušný katastrální úřad, který vklad prováděl a vyhodnocoval podklady. Doporučujeme Vám obrátit se s požadavkem přímo na katastrální úřad, avšak mimo režim informačního zákona. InfZ se totiž nevztahuje na poskytování informací, jejichž poskytování upravuje zvláštní zákon, kterým je právě např. zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění. Ten lze bez větších pochybností považovat ve vztahu k InfZ za speciální (komplexní) právní úpravu. Katastrální zákon mimo jiné vymezuje princip veřejnosti katastru nemovitostí, jakož i poskytování údajů z katastru, např. poskytnutí výpisů z katastru nemovitostí.
Informace byla poskytnuta 26. 1. 2021


Zpět na výpis článků