Velký TP (technický průkaz) – motocykl JAWA 50

Velký TP (technický průkaz) – motocykl JAWA 50
Velký TP (technický průkaz) – motocykl JAWA 50
 
Žádost:
dotazuji se tímto k možnosti získání velkého TP silničního vozidla-motocyklu Jawa 50,Pionýr. Při přistavení vozidla k provedení STK byl požadován velký TP k vyznačení platnosti termínu další prohlídky, kdy při předložení malého TP (plastové provedení) nebylo možno toto provést. Sdělte, prosím postup pro získání velkého TP.“

Odpověď:
MD nejprve žadatele upozornilo na skutečnost, že  jeho podání nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování informací o správném postupu v konkrétní životní situaci. Podstatou informačního zákona je poskytnout informace, které úřad v minulosti již připravil, sepsal, archivoval; a proto jsou v zákoně i relativně krátké lhůty pro vyřízení žádosti. Dotazy, které míří k výkladům postupů, návody na řešení životních situací, požadují posouzení či sdělení stanoviska, nejsou obvykle dotazy, na které mají úřady a další povinné subjekty předem sepsané a připravené odpovědi. A zákon dává možnost úřadům takové dotazy zamítnout (dle InfZ). Takové dotazy můžete úřadům zaslat, ale bez odkazu na informační zákon, standardní cestou.

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží Ministerstvo dopravy přistupovat vstřícně a v rámci dobré správy, sdělujeme žadateli na základě  vyjádření věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel, že je možné se v této konkrétní věci obrátit na kterékoliv místo obecního úřadu obcí s rozšířenou působností (ORP) se žádostí o vystavení technického průkazu.  Kontakty na ORP zasíláme v příloze, případně je možné si je vyhledat na http://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Ridicske-prukazy,Autoskoly/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti-seznam-s-ko
 
Informace byla poskytnuta 15. 4. 2019
+ příloha – adresy ORP

Položek celkem: 0