Vliv reklamních zařízení na dopravní nehodovost

Vliv reklamních zařízení na dopravní nehodovost
25.11.2021 15:19:31Poskytnuté informace
Vliv reklamních zařízení na dopravní nehodovost

Žádost:
Žadatel požádal o poskytnutí „statistiky, která popisuje vliv reklamních zařízení umístěných u pozemních komunikací na dopravní nehodovost.“ 

Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného odboru a sděluje, že ministerstvo disponuje pouze Studií Vliv reklamních zařízení na bezpečnost dopravy z června 2016, vypracovanou Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, viz:Úřední deska | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (cdv.cz), kterou v příloze zasíláme.  Žádnou novou studii si ministerstvo k této problematice aktuálně neobjednávalo.
 
Osobní údaje týkající se zaměstnanců Ministerstva dopravy a CDV, v. v. i., obsažené v zaslaných listinách, jsou v souladu dle § 4 písm. a) a písm. e), zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v těchto listinách anonymizovány. Anonymizace se netýká věcného obsahu dokumentů a údajů, které požadujete.
 
 Informace byla poskytnuta 22.11.2021
 
  
 
Příloha: Studie Vliv reklamních zařízení na bezpečnost dopravy
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků