Vozidla kat. N1 a M1 na STK v roce 2021, počet, závady

Vozidla kat. N1 a M1 na STK v roce 2021, počet, závady
30.03.2022 13:43:34Poskytnuté informace

Žádost:

dne 4. 3. 2022  požádal žadatel o následující informace, cit.:

[…] žádám o poskytnutí informací o státních technických kontrolách motorových vozidel v kategoriích M1 a N1. Můj dotaz zní, kolik vozidel v těchto dvou kategoriích se v průběhu roku 2021 dostavilo ke státní technické kontrole, kolik z nich neprošlo při prvním pokusu o kontrolu a kolik z celkového počtu vozidel obou zmíněných kategorií, které se v daném roce ke kontrole dostavily, neprošlo při prvním pokusu o kontrolu buď pouze v části měření emisí, [anebo] také v části měření emisí (stačí případně jedno souhrnné číslo).“

Odpověď:

V roce 2021 se v kategorii M1 a N1 dostavilo k technické prohlídce 3 523 173 vozidel. Technická závada „B - vážná“, nebo „C - nebezpečná“, byla zjištěna u 202 969 vozidel. Technickou závadu z měření emisí (rozlišeno dle číselného kódu emisní závady – závady s číslem 8) mělo zjištěno 34 656 vozidel. (Tento počet závad je zahrnut již v předchozím údaji, tj. oba údaje nelze dále sčítat!) Z dostupných statistik nelze rozlišit, zda emisní závada byla zjištěna na stanici STK, nebo na stanici SME.

Informace byla poskytnuta 15. 3. 2022.
 Zpět na výpis článků