Výdaje na regionální železniční dopravu, objem smluv (v počtu vlakokilometrů) a výše úhrady prokazat

Výdaje na regionální železniční dopravu, objem smluv (v počtu vlakokilometrů) a výše úhrady prokazatelných ztrát od roku 2005 do roku 2019
11.08.2020 9:49:16Poskytnuté informace

Žádost: 

Dne  8. 7. 2020 požádal žadatel o informace „...o výdajích Ministerstva dopravy na regionální železniční dopravu od roku 2005 do roku 2019 vč. na roční bázi a rozdělené podle jednotlivých příjemců (údaje by měly zahrnovat například příspěvky krajům na dopravní obslužnost).
Dále bych chtěl požádat o informaci ke smlouvám ohledně veřejné železniční dopravy: zajímaly by mě informace o objemu jednotlivých smluv (v počtu vlakokilometrů) a výše úhrady prokazatelných ztrát od roku 2005 do roku 2019 vč. na roční bázi. Pokud by bylo vyhledávání informace pracné, jsem ochotný za něj zaplatit.“

Odpověď:

Státní podpora regionální železniční dopravy probíhala počínaje rokem 2010 na základě usnesení vlády České republiky č. 1132 ze dne 31. srpna 2009 k finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou, veškeré údaje o skutečně poskytnutých finančních prostředcích ze státního rozpočtu jsou uvedeny v příloze 1, a to včetně rozdělení těchto finančních prostředků na jednotlivé kraje.

Informace o rozsahu dopravních výkonů a výši poskytnuté kompenzace dopravcům na základě smluv o veřejných službách, které uzavřel stát, zastoupený Ministerstvem dopravy, jsou uvedeny v příloze č. 2. Stát zajišťuje na základě § 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejné služby dálkovou a nadregionální železniční dopravou, přičemž před rokem 2016 tyto služby zajišťoval výhradně dopravce České dráhy, a.s. Od roku 2016 je účinná též smlouva o veřejných službách s dopravcem GW Train Regio a.s. a od prosince 2019 též smlouvy s dopravci ARRIVA vlaky s.r.o. a RegioJet, a.s.

Informace byla poskytnuta 27. 7. 2020

 


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků