Výdaje za inzerci

Výdaje za inzerci

Žádost:

Žadatel požádal o konkrétní informace týkající se výdajů MD za inzerci v médiích v období 2010 – 2018. 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli plně vyhovělo a informace na základě podkladů odborů poskytlo dne 17. 10. 2018.
 
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ  Ministerstvo dopravy  zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci (jedná se o mimořádně rozsáhlou elektronickou informaci).
 

 

Položek celkem: 0