Vyhláška č. 343/2014 Sb., příloha 8

Vyhláška č. 343/2014 Sb., příloha 8
Vyhláška č. 343/2014 Sb., příloha 8
 
Žádost:
Žadatel požádal informace  týkající se  novelizované vyhlášky č. 343/2014 Sb., přílohy 8, kdy se do technického průkazu, část "další záznamy", bod č. 6 zapisují údaje: "o individuálním použití/montáži výbavy vozidla, vyžadující technické posouzení".
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel sděluje k jednotlivým dotazům následující:

1)Žádám o uvedení odkazu na právní úpravu, kde najdu úplný výčet výbavy, podléhající technickému posouzení, která musí být zapsána v TP.
Jedná se o zákon č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcí právní předpisy (viz https://www.cspsd.cz/274-provadeci-vyhlasky-k-zakonu-c-56-2001-sb-o-podminkach-provozu-vozidel; https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Legislativa-silnicni-doprava-(1)/Silnicni-doprava-pravni-predpisy).  
2) Je "nezapsání" této výbavy při technické prohlídce posuzováno technikem STK jako závada typu B s následným zkrácením platnosti technické prohlídky na dobu 30 dnů?
Ano, je to závada.
3) Je "nezapsání" této výbavy do TP přestupkem fyzické osoby podle §83 odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb. v platném znění včetně příslušné sankce?
Ano, je to přestupek.
 
Informace byla poskytnuta 10. 05. 2019

Položek celkem: 0