Vyhodnocování kvality poskytovaných služeb ČD

Vyhodnocování kvality poskytovaných služeb ČD
19.11.2020 15:08:26Poskytnuté informace
Vyhodnocování kvality poskytovaných služeb ČD
 Informace jsou poskytovány žadateli přímo k jednotlivým bodům žádosti.
 
A. Vyhodnocujete pravidelně odchylky mezi deklarovanými (zasmluvněnými) parametry kvality vypravovaných spojů a skutečností?
MD nevyhodnocuje odchylky mezi deklarovanými (zasmluvněnými) parametry kvality, ale vyhodnocuje tzv. nasazení řádných vozidel a další kvalitativní parametry dle jednotlivých smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

B. Jakým způsobem, v jaké míře podrobnosti, jak často a s jakým odstupem probíhá tento monitoring?
Monitorování provozních nepravidelností na základě smluv o veřejných službách má povinnost předkládat dopravce a je nastaveno na měsíční bázi s kvartálním poskytováním/odevzdáváním předložených dat. Vyhodnocení je prováděno na jednotlivé linky. V případě, že dopravce požaduje liberaci vybraných vlaků, je tato liberace provedena na základě smluvních ujednání a dopravce dokládá konkrétní datum, vlak a požadovaný důvod liberace, který musí být v souladu s jednotlivými smlouvami o veřejných službách. V případě, že by mělo MD pochybnosti, může požádat dopravce o doložení zdrojových dat pro výpočet.

Nad rámec informace považujeme za vhodné uvést, že na základě současného průběhu jednání k přípravě dodatku týkajícího se období od počátku nouzového stavu do začátku prázdnin budou zejména z důvodu nižší poptávky i vlaky, u kterých nebylo v době nouzového stavu a následném období do 1. 7. 2020 dodržené řazení, považovány z pohledu smlouvy za řazené v souladu se smlouvou a výkazy pro toto období nebyly doposud uzavřeny a došlo k posunu termínu odevzdání.

C. Získáváte tyto informace ze strany společnosti České dráhy a.s. nebo je shromažďujete vlastními silami? Pokud je reportují ČD, v jaké formě a jak často?
Informace na základě smlouvy získáváme od dopravce, reportovány jsou čtvrtletně v tabulkovém formátu.

D. Registrujete stížnosti na tyto odchylky ze strany veřejnosti? Přesahují tyto podle vás únosnou mez?
Z úřední činnosti MD není známo, že by byl zvýšený počet stížnosti na odchylky řazení ze strany cestující veřejnosti. V období posledního čtvrtletí se jedná o jednotky podání.

E. Zveřejňujete informace o plnění parametrů kvality? Pokud ne, neuvažujete o tom, aby cestující viděli, že objednatel sleduje kvalitu služeb poskytnutých za veřejné prostředky
MD nezveřejnuje informace o plnění parametru kvality.

K druhé části otázky uvádíme, že předmětem objednávky MD je zajištění služeb formou smlouvy koncesního typu s výnosovými riziky plně ležícími na straně dopravce. S ohledem na tuto skutečnost jsou stanoveny pouze základní parametry, které je nutné dodržovat. Motivace k detailní kontrole tedy je s ohledem na uvedenou dělbu rizik primárně na straně dopravce.
 
Informace byla poskytnuta 6. 10. 2020


Zpět na výpis článků