Vyjádření Státního pozemkového úřadu

Vyjádření Státního pozemkového úřadu
Vyjádření Státního pozemkového úřadu

Žadatel požadoval poskytnutí dokumentu „Vyjádření Státního pozemkového úřadu zn. SPU 625 718/2016 ze dne 06. 12. 2016“. Tento dokument byl žadateli poskytnut dne 30. 07. 2019.
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
 

Položek celkem: 0