Výkon spisové služby

Výkon spisové služby
11.09.2020 10:17:27Poskytnuté informace
Žadatel požadoval poskytnout následující informace a dokumenty týkající se výkonu spisové služby ve smyslu §63 a následujících, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

Dne 20. 8. 2020 byly žadateli požadované informace poskytnuty v plném rozsahu. V souladu s § 5 odst. 3 InfZ Úřad zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci. 
 
 

Zpět na výpis článků