Výpis nově registrovaných vozidel

Výpis nově registrovaných vozidel
17.03.2023 9:02:29Poskytnuté informace
Žádost:
„Prosím o výpis nově registrovaných vozidel, v jednotlivých měsících, za roky 2020, 2021 a 2022. Tak aby byly ve výpisu zřejmé následující údaje, dle technického popisu vozidla ( velký TP) :

J Kategorie vozidla
D.1 Tovární značka
D.2 Typ
D.3 Obch. Označení“

Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného Odboru provozu silničních vozidel a sděluje Vám, že v souladu s ust. § 4a InfZ (Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.) všechny žádané informace naleznete v měsíčních statistikách na webových stránkách Ministerstva dopravy.

https://www.mdcr.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Mesicni-statistiky-2022,?returl=/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel

https://www.mdcr.cz/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika-2-2016-(k-1-7-2016)/Mesicni-statistiky?returl=/Statistiky/Silnicni-doprava/Centralni-registr-vozidel/Statistika-2-2016-(k-1-7-2016)

Informace byla poskytnuta 8.2. 2023
 

Zpět na výpis článků