Výpis z bodového hodnocení

Výpis z bodového hodnocení
Výpis z bodového hodnocení
 
Žádost:
Žadatel požádal o výpis z bodového hodnocení řidiče.
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě  vyjádření a podkladů Odboru agend  řidičů žadateli sděluje, že Ministerstvo dopravy podle zákona č 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů neposkytuje výpisy z bodového hodnocení.  Výpisy z bodového hodnocení vydávají obecní úřady obce s rozšířenou působností – od 01. 07. 2018 je možné požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Dále je možné získat výpis z bodového hodnocení taktéž na kontaktních místech veřejné správy – CzechPOINT.

Dále Vás v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 InfZ Ministerstvo dopravy odkazuje na webové stránky „Portál občana“ (viz: https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), kde držitelé datových schránek mohou získat výpis z bodového hodnocení online. Na zmíněných stránkách je možné zjistit i další údaje, např. o řidičském průkazu, řidičském oprávnění apod. Odkaz na Portál občana je možné nalézt i na internetových stránkách Ministerstva dopravy, sekce „Mohlo by vás zajímat“  (https://www.mdcr.cz/).
 
Informace byla poskytnuta 08. 07. 2019

Položek celkem: 0