Výpis ze systému EUCARIS, RSV

Výpis ze systému EUCARIS, RSV
15.12.2020 13:16:38Poskytnuté informace
Výpis ze systému EUCARIS, RSV
 
Žadatel požadoval poskytnutí informací - Výpis ze systému EUCARIS a z RSV  - vztahujících se ke konkrétnímu vozidlu.
 
Dne 9. 12. 2020 byly žadateli požadované informace poskytnuty s tím, že k požadavku na výpis z RSV vztahující se ke konkrétní RZ Ministerstvo dopravy žadateli sdělilo, že výpisy z Registru silničních vozidel nevydává.
O výpis může však požádat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, adresy jsou zveřejněné na webových stránkách Ministerstva dopravy: https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Registrace-vozidel/Obecni-urady-s-rozsirenou-pusobnosti/Adresy-obecnich-uradu-pro-Internet.pdf.aspx. Ve své žádosti je třeba uvést specifikace informací, které žadatel požadujete k uvedenému vozidlu.
 


Zpět na výpis článků