Výše spotřeby v nákladní vodní dopravě v ČR

Výše spotřeby v nákladní vodní dopravě v ČR
Žádost:
O výši spotřeby pohonných hmot v nákladní vodní dopravě ČR za roky
      2017, 2018 a je-li, tak i za rok 2019
 
Odpověď:
K požadavku na údaje o výši spotřeby pohonných hmot Vám sděluji, že Ministerstvo dopravy zpracovává statistická data ze své působnosti do Ročenky dopravy Ministerstva dopravy, která je volně přístupná ke stažení z adresy: https://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm. Data o spotřebě pohonných hmot ve vnitrozemské vodní dopravě v ročence naleznete v kapitole 7.1.3., která je dostupná pod odkazem https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2018/rocenka/htm_cz/cz18_713000.html . Spotřeba je v tabulce uvedena za podniky dle klasifikace NACE. (V případě zájmu o podrobnější členění a případné další informace Vám mohu doporučit obrátit se na Český statistický úřad (ČSÚ), který má gesci za údaje o spotřebě pohonných hmot v dopravě a Ministerstvo dopravy od ČSÚ předmětná data do Ročenky dopravy přebírá.)
 
 

Položek celkem: 0