Výstavba VRT Praha – Plzeň – západní hranice

Výstavba VRT Praha – Plzeň – západní hranice

Žádost:

„… zaslání kopií v elektronické podobě, Vašich stanovisek a připomínek a všech dalších podkladů, které se týkají zapracování nové výstavby VRT Praha – Plzeň – západní hranice, do této 3. aktualizace ZÚR SK …“.

Odpověď:

Věcně příslušný Odbor infrastruktury a územního plánu Vám k Vaší žádosti sděluje následující informace.

V dopise ze dne 18. 3. 2016 č. j. 132/2016-910-UPR/4 zaslaném Odborem infrastruktury
a územního plánu Ministerstva dopravy starostovi obce Bavoryně (příloha Vaší žádosti) bylo sděleno, že oprávněný investor, tj. Správa železniční dopravní cesty, s. o., bude zadávat studii proveditelnosti předmětného vedení VRT.

Studie však byla oproti předpokladu zadána později. V současnosti ještě není vnitroresortně projednána a nejsou známy ani z ní vyplývající závěry. Vzhledem k uvedenému nemohla být studie uplatněna při projednávání 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Vedení vysokorychlostní tratě Praha – Plzeň tedy nebylo v této aktualizaci ZÚR SK projednáváno, řešeno a stávající návrh zůstává beze změny.

 

 

Položek celkem: 0