Vznik a činnost Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR (dále jen „OCL“).

Vznik a činnost Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR (dále jen „OCL“).
Vznik a činnost Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR (dále jen „OCL“).
 
Žádost:
„-  zadam o presnou informaci kdy a kym byl zalozen OCL MDCR jakym zakonem na zaklade ceho“
„- zadam o presne zneni zadani, funkci tothot odboru a definici jeho pravomoci.“
 
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy je zřízeno a jeho pravomoc dána zákonem č. 2/1969 Sb., zákon České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Působnost Ministerstva dopravy v oblasti civilního letectví je dále stanovena v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZCL“), přičemž pro zjednodušení lze odkázat na souhrnná ustanovení §§ 87 a 88 ZCL. Uspořádání o působnost Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy je stanovena Služebním předpisem - Organizačním řádem Ministerstva dopravy, Odbor civilního letectví v rámci své působnosti odpovídá za zajišťování výkonu státní správy a státního dozoru ve věcech civilního letectví, dle ZCL. (pozn.  předchůdce Odboru civilního letectví lze dohledat až ke vzniku samostatné státnosti v roce 1918, tehdy ještě pod Ministerstvem veřejných prací, a jeho historie je tak mnohem starší než později zřízených výkonných leteckých úřadů…)
 
Další informace o činnosti jednotlivých oddělení OCL naleznete na stránkách Ministerstva dopravy  https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-ministerstva , záložka Odbor civilního letectví.
 
„- v jake roli se nachazeji UCL a UZPLN vuci OCL MDCR?  Jsou mu primo podrizeni? Musi splnit narizeni OCL MDC tedy XXXXX i presto ze je v rozporu s ICAO a EASA predpisy?“
 
Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“)  je dle ust. § 3 ZCL podřízen Ministerstvu dopravy, jednotlivé pravomoci ÚCL jsou pro zjednodušení stanoveny v ust. § 89 ZCL. Ministerstvo dopravy je odvolacím úřadem ve správním řízení proti všem rozhodnutím ÚCL vydaným podle ZCL a ÚCL je zároveň povinen se řídit všemi metodickými pokyny (v rámci služební linie), které by byly ministerstvem vydány.
 
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod je dle ustanovení § 55 ZCL součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy. Ministerstvo dopravy je odvolacím úřadem ve správním řízení proti rozhodnutím Ústavu vydaným podle ZCL
 

Položek celkem: 0