ZTP – slevy na jízdném - dotazy

ZTP – slevy na jízdném - dotazy
ZTP – slevy na jízdném - dotazy
 
Žádost:
Žadatel požádal o informace týkající se poskytování slevy na dopravu pro držitele ZTP.
 
Odpověď:
Pro lepší přehlednost Ministerstvo dopravy na základě vyjádření věcně příslušných odborů poskytuje odpovědi přímo k jednotlivým bodům:

1. Je omezen počet jízd, které může postižený člověk vykonat? Někdo musí dojíždět každý den do zaměstnání, za studiem, nebo často i k lékařům.
Odpověď:
nárok určitých skupin cestujících na slevu z jízdného stanovuje Výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, v platném znění. Ten u zdravotně postižených pouze deklaruje, že na zlevněné jízdné ve výši max. 25 % z obyčejného jízdného mají nárok držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. Žádná omezení v počtu jízd, trase apod. Výměr MF neukládá.
 
2. Jsou pracovníci Českých drah oprávněni kritizovat, četnost jízd.
Odpověď:
Samozřejmě, že nikoliv.

3. Je možné zlepšit kvalitu odváděné práce ze strany Českých drah – tj. aby byly bezbariérové spoje na trase Nezamyslice – Kouty nad Desnou skutečně vypravovány podle uvedení v jízdním řádu.
Odpověď:
parametry (kvalitu) vlaků definuje smlouva mezi dopravcem a příslušným objednatelem veřejných služeb. V případě osobních vlaků jsou objednatelem jednotlivé kraje. Je tedy potřeba vznést dotaz na Krajský úřad Olomouckého kraje, jak mají nasmlouvané konkrétní vlaky a zda je v souladu s příslušnou smlouvou, pokud dopravce nasadí na vlak jiná vozidla.

Dotaz bez čísla:
Je možné rychlík R 13 Bouzov vypravovat s novými vagóny (s kvalitním WC, pokud možno bezbariérové) a bez zdržování s posunováním vlaku (rozpojováním a připojováním vagónů z Jseníku) v Zábřehu na Moravě. Rychlík Bouzov kritizovala i MF Dnes.
Odpověď:
Rozpojování a spojovaní souprav vlaků linky R12 Bouzov v železniční stanici Zábřeh na Moravě je jejím základním konstrukčním prvkem. Díky svěšování a rozvěšování vozů v Zábřehu je možné docílit přímého spojení v relaci Brno – Olomouc – Šumperk a zároveň Brno – Olomouc – Jeseník, což je velmi důležité pro Ministerstvo dopravy i pro Olomoucký kraj. Vzhledem k tomu předpokládá Ministerstvo dopravy zachování této technologie i v příštích letech.  Obnova vozového parku se týká samozřejmě také linky R12, avšak vzhledem k velmi specifickému charakteru této linky, který je dán právě spojováním a rozpojováním souprav v Zábřehu, nebude bohužel možné v krátkodobé, popř. střednědobé perspektivě k modernizaci vozového parku linky R12 přistoupit.       
Informace byla poskytnuta 10. 1. 2019

Položek celkem: 0