Žádost o informace týkající se evidenční kontroly vozidla

Žádost o informace týkající se evidenční kontroly vozidla
Otázka č. 1
Proč musí mít vozidlo evidenční kontrolu před převodem vozu ? Je to jen velmi zbytečná administrativa a pokud vozidlo má platnou technickou, tak opravdu nevidím důvod proč tuto kontrolu vyžadovat. To že technik nafotí tachometr a štítky přeci nic neřeší, navíc toto samé se dělá i při řádné STK ?? Není v tom jen lobbing majitelů STK ?? (!)  Navíc za 10 minut práce zaplatit 400,-Kč je myslím že zlodějna a tady by MD mělo důrazně provézt regulaci a určit tzv. max. cenu ! Ještě nedávno se to dělalo za 150,-Kč/auto a tak nevidím důvod na takový nárůst ceny. Vy snad ano ???

Odpověď:
Povinnost evidenční kontroly při převodu vozidla je stanovena zákonem č. 56/2001 Sb, kdy obsahem této kontroly je soulad skutečného stavu silničního vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla. Důvod této kontroly před převodem vozidla je takový, aby byl jednoznačný podklad o tom, že převáděné vozidlo v registru vozidel fyzicky odpovídá vozidlu, které bylo v rámci evidenční kontroly přistaveno tj. jedná se o ochranu nového vlastníka/provozovatele, že převáděné vozidlo fyzicky odpovídá vozidlu vedeném v registru vozidel na jeho osobu. Ceny za prohlídky na STK jsou v ČR na komerční bázi.

Otázka č. 2
Proč evidenční kontrola neplatí až do doby kdy se použije  ? (když  je zatím požadována) ?  Proč má omezenou platnost 10 dní / respektive  nyní 30 dní ? Že by zase lobbing ??? (!)

Odpověď:
Uvedená lhůta platnosti prezentuje dobu, po které lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že na vozidle nedošlo nebo nedojde ke změnám v provedení, tak aby byl naplněn účel evidenční kontroly uvedený v bodě 1.

Otázka č. 3
Jak to že   není více STK kde se tyto úkony můžou dělat, proč to nedělají např. autorizované servisy podle schválené metodiky ?  Sice jak výše píšu nikdo nechápe účelnost tohoto adm. úkonu ale pokud zatím platí, tak to proboha udělejte pro lidi dostupnější. !!!!!!!!! Myslím že toto brzdí zbytečná adm. zátěž ze strany dozorového ministerstva. Nebo tomu není tak ??

Odpověď:
Všechny STK mohou provádět evidenční kontroly, tato činnost je ve své podstatě přenesený výkon státní správy a jako takový ho nelze provádět běžnými komerčními subjekty. STK, byť v ČR na komerční bázi, nejsou běžnými podnikatelskými subjekty, ale jsou omezeny různými povinnostmi (např. pravidelné školení pracovníků), podléhají státnímu odbornému dozoru a vztahují se na ně značné sankce. Regulace počtu stanic je dána požadavkem na udržení odborné zdatnosti pracovišť a efektivní kontroly, kdy jejich počet je dostatečný. S ohledem na všechny shora uvedené důvody, o zrušení povinnosti kontroly ministerstvo v současné době neuvažuje.