Zákaz tranzitní dopravy na silnicích II. a III. tříd

Zákaz tranzitní dopravy na silnicích II. a III. tříd
23.10.2020 15:50:23Poskytnuté informace
Zákaz tranzitní dopravy na silnicích II. a III. tříd
 
Žádost:
 
Žadatel po Ministerstvu dopravy požadoval poskytnout   informaci, zda je v návrhu změna zákona o silničním provozu a zákona o provozu na pozemních komunikacích ve smyslu Rakouského modelu, že by se tranzitní doprava zakazovala na silnicích II. a III. tříd? V případě, že ano, v jakém schvalovacím stavu jsou nyní tyto návrhy?
 


Odpověď:
Ministerstvo dopravy žadateli na základě vyjádření a podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů sdělilo, že návrh ohledně zákazu tranzitů je  předložen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve 2. čtení, konkrétně se jedná o  návrh č. 3815 Sněmovní tisk č. 374 (viz: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=374) .
 
Znění pozměňovacího návrhu bylo přiloženo.
Informace byla poskytnuta 8. 9. 2020
Příloha – pozměňovací návrh


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků