Zákazové značky na silnicích II. a III. tříd

Zákazové značky na silnicích II. a III. tříd
08.11.2019 12:47:39Poskytnuté informace
Zákazové značky na silnicích II. a III. tříd
 
Žádost:
Prosím, odpovězte mi, jak je to s chystaným zákazem vjezdu těžkotonážních vozů na silnice III. třídy (dříve obecní).“
 
 
Odpověď:
Nejdříve dovolte shrnutí aktuálního stavu. Zákazové značky na silnicích II. a III. tříd může za současného stavu umístit pouze příslušná samospráva, nikoli ministerstvo. Nicméně jelikož ministerstvo chce obcím a krajům v maximální možné míře pomoci v procesu osazování těchto zákazových značek tranzitní dopravy před zavedením nového mýtného systému, pořádá pravidelná setkání s obcemi a kraji, kde jim v této věci metodicky pomáhá a správný postup vysvětluje. Ministerstvo vysvětluje jak řešit dílčí problematiku objízdných tras atd. Kromě toho ale chce ministerstvo se všemi dotčenými subjekty jednat o možnosti legislativy na plošné zpoplatnění silnic II. a III. tříd, resp. o zákazu sjezdu tranzitujících kamionů na silnice II. a III. tříd.
 
Z hlediska konkrétních ustanovení se momentálně jedná o problematiku stanovení místní úpravy provozu dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, kde místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad s rozšířenou působností. Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
 
Informace byla poskytnuta 11. 10. 2019


Zpět na výpis článků