Záměr „komunikace a inženýrské sítě Čestlice“

Záměr „komunikace a inženýrské sítě Čestlice“
Záměr „komunikace a inženýrské sítě Čestlice“
 
 
Žádost:
„žádám o poskytnutí rozhodnutí nebo stanovisek vydaných vaším ministerstvem ve věci záměru „komunikace a inženýrské sítě Čestlice“ za posledních 18 měsíců..“
 
 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy na základě vyjádření věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu sděluje, že ve věci záměru „komunikace a inženýrské sítě Čestlice“ za posledních 18 měsíců bylo Ministerstvem dopravy vydáno pouze koordinované závazné stanovisko s přílohou, které přikládáme.
 
Informace byla poskytnuta 7. 4. 2020
+ 2x A přílohy
 
 

Položek celkem: 0