Zaměstnanci vyřizující náhrady škod

Zaměstnanci vyřizující náhrady škod
 
Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru právního Vám sděluji, že Ministerstvo dopravy od roku 2015 disponuje samostatným oddělením náhrad škod, které kompletně zajišťuje agendu odškodňování dle zákona č. 82/1998 Sb. Oddělení náhrad škod disponuje čtyřmi systemizovanými služebními místy (představený a tři referenti) a pro všechna tato místa je stanoven požadavek vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, obor právo. V současné době je oddělení náhrad škod obsazeno pouze dvěma zaměstnanci na referentské pozici. Oba zaměstnanci splňují požadavek na právnické vzdělání.
 

Položek celkem: 0