Zápis vlastníka a provozovatele do registru vozidel, resp. do technických průkazů

Zápis vlastníka a provozovatele do registru vozidel, resp. do technických průkazů
11.06.2021 13:09:17Poskytnuté informace
Zápis vlastníka a provozovatele do registru vozidel, resp. do technických průkazů
Žádost:
„1. Existuje metodický pokyn či jiný materiál MD ČR k zápisu vlastníka a provozovatele do registru vozidel, resp. do technických průkazů?
2. V případě kladné odpovědi na otázku 1., je prosím možno zaslat příslušný pokyn nebo odkaz na místo, kde je veřejně přístupný?“
 
Odpověď:
bodu 1 a 2 Vám sdělujeme, že žádný Vámi požadovaný metodický pokyn neexistuje, neboť problematika registrace vozidel je zpracována v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, a v prováděcí vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění (dále  jen „vyhláška č. 343/2014 Sb.“). V této vyhlášce je uveden i vzor technického průkazu silničního vozidla.
 
Informace byla poskytnuta 08.06.2021
 
 

Zpět na výpis článků