Zápis z jednání ohledně mimoúrovňového křížení

Zápis z jednání ohledně mimoúrovňového křížení

Žádost:

„…zápisu z jednání, které proběhlo 25. 9. 2019 v 10.00 ohledně mimoúrovňového křížení v Chuchli ...“.

 

Odpověď:

Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru strategie Vám v příloze předávám požadovaný dokument.

 

Obsažené osobní údaje jsou anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Položek celkem: 0