Zápis zástavního práva k závodu jako věci hromadné na základě notářského zápisu do Námořního rejstří

Zápis zástavního práva k závodu jako věci hromadné na základě notářského zápisu do Námořního rejstříku CR
Na základě podkladů od věcně příslušného Samostatného oddělení vodní dopravy Vám k Vaší žádosti sděluji, že zápis zástavního práva k závodu jako věci hromadné na základě notářského zápisu do Námořního rejstříku České republiky dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanská zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ke dni vyřizování Vaší žádosti proveden nebyl.
 
 
 
 

Položek celkem: 0