Zápisy ŘV ŽUB Brno

Zápisy ŘV ŽUB Brno
Na základě podkladů od věcně příslušného Odboru infrastruktury a územního plánu Vám v příloze poskytuji zápisy z jednání Řídícího výboru železničního uzlu Brno, které se za Vámi určené období uskutečnily.
 
Obsažené osobní údaje v přiložených dokumentech jsou anonymizovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 
Tuto odpověď včetně příloh Vám tímto Odbor komunikace poskytuje v souladu s ust. § 16a odst. 5 InfZ v rámci sedmidenní lhůty ode dne, kdy mu stížnost došla a zcela tak vyhovuje Vaší stížnosti poskytnutím požadovaných informací. Za zdržení vypravení odpovědi na Vaši žádost způsobenému provozními důvody na Odboru komunikace se Vám tímto omlouváme.
 
 

Položek celkem: 0