Zařazení zaměstnanců mimo službu z organizačních důvodů od doby účinnosti zákona o státní službě