Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66
21.04.2022 15:36:19Poskytnuté informace
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66
 
Žádost:
Žadatel požaduje poskytnout  – cit.:
 
„Zaslání podkladů vyjádření, stanovisko, Ministerstvo dopravy ČR veden, pod č. j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015.“
 
 Odpověď:
Ministerstvo dopravy žádost prověřilo prostřednictvím věcně příslušného odboru a odkazuje je Vás v souladu se zněním § 6 odst. 1 InfZ na již zveřejněné informace: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_66.pdf
Pod odkazem naleznete požadované informace - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66 schválených Ministerstvem dopravy ČR č. j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015. Jde o plný text schváleného dokumentu.
 
Informace byla poskytnuta 08.04.2022 
 

Zpět na výpis článků